skip navigation

Chạy thi tranh dành làm thủ tục sang trung quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng cái - Quảng Ninh

Posted on 2019-01-03 01:13:01 by Admin

Hàng trăm người chen lấn, xô đẩy và thi nhau chạy vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc là hình ảnh rất phản cảm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) mỗi sáng sớm.

Kết quả hình ảnh cho Chạy thi tranh dành làm thủ tục sang trung quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng cái - Quảng Ninh